Strona energocel.pl wykorzystuje pliki cookies zgodnie z prawem w celach statystycznych. Obsługę plików cookies możesz wyłączyć w przeglądarce.

zgadzam się - nie pokazuj tej informcji ponownie

Outsourcing Energetyczny

Energocel oferuje kompleksową obsługę spraw w zakresie zakupu energii elektrycznej i racjonalnym jej gospodarowaniem. W szczególności jest to:

 1. Analiza ofert sprzedaży energii elektrycznej.

  Na rynku energii elektrycznej w Polsce funkcjonuje aktualnie kilkudziesięciu aktywnych sprzedawców. Ich oferty są bardzo różnie skonstruowane. Dzięki bardzo dużemu doświadczeniu właściciela Energocel, otrzymujecie Państwo dokładną analizę i rekomendację w zakresie wyboru Sprzedawcy energii elektrycznej.

 2. Przeprowadzenie procesy zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej.

  Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie procesu zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej na zasadach TPA, tj.:

  • analizujemy dotychczasowe umowy w zakresie zakupu i dystrybucji energii elektrycznej,
  • analizujemy układ pomiarowo-rozliczeniowy i uzgadniamy jego dostosowanie z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,
  • negocjujemy nowe umowy na zakup i dystrybucję energii elektrycznej,
 3. Monitoring zużycia energii elektrycznej.

  Monitoring energii elektrycznej daje szczegółową informację o rzeczywistej wielkości oraz charakterystyce zużycia energii, profilu zużycia. Pozwala to na:

  • dokładne dane dla planowania, rozliczania i kontroli kosztów energii,
  • optymalizację mocy zamówionej,
  • ocenę ekonomiczną wprowadzonych modernizacji,
  • ocenę racjonalności sposobu wykorzystania energii,
  • ocenę wpływu awarii oraz zaniedbań eksploatacyjnych na koszty zakupu energii,
 4. Przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej.

  Oferujemy wsparcie dla firm, urzędów,, instytucji w obsłudze postępowań przetargowych zakupu energii elektrycznej. Usługa ta obejmuje:

  • przygotowanie dokumentacji przetargowej;
  • analizę profilu zużycia energii elektrycznej;
  • audyt elektroenergetyczny;
 5. Szkolenie w zakresie funkcjonowania Rynku Energii Elektrycznej.