Strona energocel.pl wykorzystuje pliki cookies zgodnie z prawem w celach statystycznych. Obsługę plików cookies możesz wyłączyć w przeglądarce.

zgadzam się - nie pokazuj tej informcji ponownie

Audyt Energetyczny

Audyt energetyczny to szczegółowa analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich efektywności a w konsekwencji obniżenia kosztów energii. Innymi słowy jest to ekspertyza techniczno-ekonomiczna dotycząca podejmowania decyzji i realizacji przedsięwzięć skutkujących poprawą efektywności  użytkowania energii.

Audyt energetyczny identyfikuje obszary działalności, w których istnieją możliwości poprawy efektywności energetycznej a następnie przedstawia propozycje konkretnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz ocenę efektywności ekonomicznej.

Adresatem oferty audytu energetycznego Energocel są wszyscy użytkownicy energii a w szczególności:

 • właściciele zakładów przemysłowych,
 • właściciele obiektów nieprzemysłowych (obiektów handlowych i użytkowych, szpitali, hoteli, …);
 • jednostki samorządu terytorialnego ( Gminy, Powiaty, Samorządy);
 • właściciele i zarządcy nieruchomości;
 • przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Energocel wykonuje:

 • kompleksowy audyt energetyczny w przemyśle i innych obiektach obejmujący wszystkie media energetyczne; 
 • audyt energetyczny w zakresie gospodarki elektroenergetycznej;
 • audyt energetyczny w zakresie gospodarki cieplnej;
 • audyt w zakresie dostosowania układów pomiarowych energii elektrycznej do  prawa energetycznego – audyt TPA.;

W ramach audytu analizie poddane zostają szczegółowe dane dotyczące zużycia mediów energetycznych. Najczęściej są to:

 • ilość zużycia mediów energetycznych;
 • koszty zakupu mediów energetycznych;
 • wykorzystanie mocy zamówionej,
 • profil obciążenia;
 • symulacja zmiany taryf i mocy zamówionych;
 • energochłonność całych procesów technologicznych jak też i poszczególnych urządzeń;
 • zastosowanie nowych źródeł energii;
 • możliwość wykorzystania własnych źródeł energii;
 • możliwości zmian organizacyjnych w zakresie prowadzenia procesu produkcyjnego;
 • możliwości optymalizacji urządzeń w procesie produkcyjnym;

Użytkowniku energii

zamów audyt energetyczny w Energocel

i zoptymalizuj swoją gospodarkę mediami energetycznymi